~/getmedia/e4056a63-f987-499f-958e-325d631997d3/Morgal_banner.JPG.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. Široká škála aktivit muzea jej odlišuje od podobných institucí. Je jedinou galerijní institucí v zemi se sbírkou výtvarného umění, která zahrnuje nejen obrazy, kresby, grafiku a sochařství, ale také fotografii, užité umění a design, a to jak z minulosti, tak ze současnosti.

Moravská galerie v Brně je také výzkumnou organizací s cílem provádět základní a aplikovaný výzkum a také experimentální vývoj. Výsledky výzkumu jsou distribuovány prostřednictvím vzdělávání, publikací nebo transferu technologií. Galerie vznikla v Brně v roce 1961 spojením Uměleckoprůmyslového muzea a Obrazárny Moravského zemského muzea. Moravská galerie v Brně se díky své bohaté historii nachází ve čtyřech historických a architektonicky působivých budovách: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a Jurkovičův dům. Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem ve Vídni spravuje také Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy.