~/getmedia/3b1e6274-dfbe-4751-8b53-3a850a90779a/2022-moravak.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
Brno Expat Center poskytuje bezplatnou konzultaci a asistenci kvalifikovaným zahraničním odborníkům a jejich rodinám, kteří v Brně žijí a pracují, nebo to plánují. Máme odborné znalosti o legislativě při pobytu cizinců na území ČR a díky častým kontaktům s úředníky víme, jak jsou právní předpisy vykládány v praxi.

Naším posláním je pomáhat cizincům najít v Brně nový domov a vytvářet otevřené prostředí, které jim umožní zapojit se do života města.

Naší vizí je být hlavním místem pro cizince, na které se mohou obracet o radu a pomoc, a klíčovým partnerem města Brna a místních mezinárodních firem při komunikaci s cizinci.