Cybersecurity

Kybernetická bezpečnost

 

Brno je díky spolupráci mezi vládou, univerzitami a národními i mezinárodními firmami domovem mezioborové sítě IT odborníků. Je zároveň centrem vývoje technologií pro antivirovou ochranu. 

AVG
AVG
první jednorožec původem z Brna (dnes Gen Digital)
20 mld. Kč
20 mld. Kč
odhad tržeb 5 největších firem působících v #brnoregion
1500 zamců
1500
zaměstnanců v provozovnách v #brnoregion
NÚKIB
NÚKIB
Brno je sídlem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Více dat a informací nabízí naše Datová zpráva a Toolbox.

Koncentrace expertního výzkumu, služeb a infrastruktury na jednom místě

„Jsme součástí inovačního ekosystému #brnoregion, kde se setkávají odborníci z akademické sféry, bezpečnostních složek, ale i z komerční sféry. Brno je již historicky označováno jako české Silicon Valley, a své sídlo tu mají významné společnosti i veřejné instituce působící v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. Důkazem toho je i vznik prostoru CyberCampuscz, kde se koncentrují organizace působící v této oblasti.“


Tomáš Plesník, Divize kybernetické bezpečnosti Ústavu výpočetní techniky MUNI

cybersecurityhub CZ

CyberSecurityHubcz je expertní organizace pro kyberbezpečnost založená v roce 2020 třemi univerzitami – Masarykovou univerzitou, Vysokým učením technickým v Brně a Českým vysokým učením v Praze. Vytváří inovační ekosystém, který posiluje bezpečnost a odolnost prostřednictvím výzkumu, služeb a rozvoje infrastruktury. 

Hlavní aktivity:

 • Propojuje špičkové výzkumné instituce, specializované podnikatelské klastry, profesní organizace i orgány veřejné správy.
 • Koordinuje CyberCampuscz.
 • Buduje fyzickou a technologickou infrastrukturu. Příkladem je kybernetický polygon a laboratoř KYPO CRP. 
 • Poskytuje testování, vzdělávání, inovace a podporu pro malé a střední podniky a veřejnou správu.

Další informace:

 • Jedno z Evropských center pro digitální inovace (EDIH), v ČR jediné zaměřené na kyberbezpečnost.
 • Díky hubu probíhají v kyberbezpečnosti výzkumné aktivity, které překračují hranice sektorů i disciplín.
 • Pro klienty jsou služby hubu zdarma, resp. financované z programu Digital Europe a Národního plánu obnovy.

Další organizace, které se vyplatí sledovat

CSIRT-MU (Ústav výpočetní techniky MUNI)


První certifikovaný bezpečnostní tým v ČR. Od roku 2009 chrání kyberprostředí, přenáší poznatky z výzkumu a vývojových projektů do praxe a provádí osvětu uživatelů nejen na MUNI. Předmětem projektů je výzkum a vývoj s cílem zvyšovat úrovně kyberbezpečnosti doma i ve světě.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

 

Ústav telekomunikací disponuje laboratoří s kvantovou komunikační infrastrukturou pro výuku a výzkum v oblasti kvantové bezpečnosti, jsou zde zařízení pro zátěžové testování, generování kybernetických útoků i vývoj na vysokorychlostních síťových kartách FPGA. Laboratoř je využívána také pro trénink kybernetické bezpečnosti na unikátní platformě BUTCA (Brno University of Technology Cyber Arena).

Firmy z oboru v #brnoregion

Kromě firem, které vznikaly přímo v Brně, začaly po roce 2000 do regionu přicházet významné IT firmy ze zahraničí. V současné době mají svá vývojová centra v Brně čtyři světoví lídři v oblasti kyberbezpečnosti. #brnoregion prokazuje také výborné podmínky pro vznik a rozvoj nových technologických firem/startupů v oboru.

Top event v #brnoregion

CyberCon

Konference, kterou pořádá Národní úřad pro kybernetickou a​ informační bezpečnost (NÚKIB), je platformou pro propojení státního, akademického a​ soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti. Cílem každoroční akce je také vzdělávání zaměřené nejen na povinné osoby podle zákona o​ kybernetické bezpečnosti, ale i veřejnost. 

CyberCon

Studujte kyberbezpečnost v #brnoregion

Masarykova univerzita

 • Fakulta informatiky
Web fi.muni.cz

Univerzita obrany

 • Fakulta vojenských technologií

Web fvt.unob.cz

Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • ProCyber — Master of Science in Cybersecurity

Web ProCyber

Novinky

Brněnské inovace v zahraničním tisku. Co bylo hlavními tématy v roce 2023?
19. dubna 2024
Brněnské inovace v zahraničním tisku. Co bylo hlavními tématy v roce 2023?
V roce 2023 zahraniční média v souvislosti s výzkumem, inovacemi a technologiemi v #brnoregion nejčastěji publikovala zprávy o vědě, jihomoravských univerzitách a studiích, které prováděly. Mezi hlavní kauzy a události sledovaného období se také zařadil veletrh International Defence and Security Technologies Fair, pivní miniroboti BeerBots vědců z VUT v Brně nebo projekty společnosti Honeywell v oblasti aerospace. Vyplývá to z analýzy společnosti Mediaboard.
Řečové technologie z #brnoregion: pomocník, kam se podíváš
28. března 2024
Řečové technologie z #brnoregion: pomocník, kam se podíváš
Brno je známé svou silnou IT komunitou, která posouvá hranice technologického pokroku. Svoje pevné a zasloužené místo tu mají dlouhou dobu také řečové technologie.
Jihomoravský kraj je silný evropský inovátor. Díky podpoře výzkumu a vývoje i spolupráci, ukazují nová data
20. března 2024
Jihomoravský kraj je silný evropský inovátor. Díky podpoře výzkumu a vývoje i spolupráci, ukazují nová data
Jihomoravský kraj s centrem v Brně se posunul mezi silné evropské inovátory. Oproti roku 2016 zlepšil svou inovační výkonnost ve srovnání s EU o více než pětinu, a to i díky spolupráci inovativních malých a středních podniků v regionu, která není pro země střední a východní Evropy běžná. Region vyniká i v podpoře výzkumu a vývoje, do kterého šlo dle nejnovějších dat téměř 23 mld. korun. Tedy vůbec nejvyšší podíl regionálního HDP v Česku i srovnatelný s nejvyspělejšími evropskými regiony. Vyplývá to z datové zprávy o výzkumu, inovacích a podnikání na jižní Moravě, kterou vydala inovační agentura JIC.