~/getmedia/a63abbda-ba0f-402c-8435-ce89bdf15fda/CEITEC_banner.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
CEITEC (Středoevropský technologický institut) je mladé a dynamické vědecko-výzkumné centrum specializující se na oblasti živých a materiálových věd a také kybernetiky. Díky získání špičkových grantů EU se centrum rychle rozrostlo do značné velikosti a od samého počátku mělo okamžitý dopad. S ročním rozpočtem 30 milionů eur a investicemi v rozsahu 220 milionů eur se instituci daří plnit svůj cíl stát se nedílnou součástí nejmodernější vědecké sítě EU v příbuzných oborech. CEITEC je v srdci Evropy obklopený špičkovými vzdělávacími ekosystémy, které tvoří Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně a Mendelova univerzita s přístupem k více než 60 tisícům studentů. CEITEC spolupracuje s předními evropskými a světovými univerzitami, společnostmi a veřejnými organizacemi.

CEITEC si za svou krátkou existenci již dokázal vybudovat pověst vynikajícího výzkumného centra, které patří mezi nejlepší v České republice a je nadprůměrné i na evropské úrovni. Za úspěch CEITECu mohou nejen jeho moderní sdílené laboratoře, ale především jeho lidé. CEITEC zaměstnává vynikající vědce z celého světa. Pro udržení vysokých mezinárodních standardů kvality ve výzkumu je CEITEC pravidelně hodnocen Mezinárodním vědeckým poradním sborem (ISAB). CEITEC se snaží poskytovat motivující a dynamické mezinárodní vědecké prostředí, nejmodernější výzkumnou infrastrukturu a politiku otevřené komunikace a rovných příležitostí.

Oblasti výzkumu
Multidisciplinární povaha CEITEC a rozsah, v jakém jsou integrovány oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a nanotechnologií, z něj činí první výzkumné centrum svého druhu v České republice. Výzkum na CEITEC pokrývá tyto oblasti výzkumu: Pokročilé nano a mikrotechnologie, Pokročilé materiály, Strukturní biologie, Genomika a proteomika rostlinných systémů, Molekulární medicína, Výzkum mozku a mysli a Molekulární veterinární medicína.

Základní vybavení
CEITEC poskytuje otevřený přístup k 12 základním zařízením vybaveným nejmodernější technologií v nanotechnologiích a biologických materiálech. Špičková instrumentace je přístupná interním i externím uživatelům z akademické i průmyslové sféry na národní i mezinárodní úrovni. Mezi hlavní zařízení patří: základní zařízení pro kryoelektronovou mikroskopii a tomografii, infrastruktura CEITEC pro nenovýzkum, vysokopolní NMR spektroskopie, základní zařízení proteomiky, rentgenová difrakce a základní zařízení Bio-SAXS, základní zařízení pro biomolekulární interakce a krystalizaci, nanobiotechnologie, vícenásobné jádro Facmod a Functional Imaging Laboratory, Genomics Core Facility, Cellular Imaging Core Facility, Plant Sciences Core Facility a Bioinformatics Core Facility.

Naši lidé
Naši lidé jsou naším největším bohatstvím. V roce 2018 zaměstnávalo celé konsorcium CEITEC více než 1 300 zaměstnanců z více než 40 zemí. Naši lidé pracují na téměř 300 probíhajících projektech a publikují téměř 500 vědeckých publikací ročně. O naše zaměstnance se staráme od okamžiku jejich přijetí. Naše uvítací kancelář podporuje nováčky a pomáhá jim s hladkou integrací na pracovišti. Kariérní rozvoj našich vědeckých pracovníků bereme velmi vážně a badatelům všech úrovní nabízíme různé možnosti školení. Na naší mezinárodní doktorandské škole také vychováváme novou generaci výzkumníků.