Czechglobe
~/getmedia/8d53a458-dd76-4918-a411-6fd4ba350437/czech-globe-banner.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
Činnost Ústavu výzkumu globální změny – CzechGlobe je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny, která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje  základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický systém. Globální změna se stala ekologickým, sociologickým a technickým problémem současnosti s globálním dosahem, a jeho řešení proto vyžaduje hluboké odborné poznání.