~/getmedia/8b861f92-f0b2-4029-ade9-458b0326553c/czechinvest_Foto_akce.jpg.aspx?width=1964&height=878&ext=.jpg
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se zaměřuje na poskytování odborných služeb českým a v Česku působícím inovativním technologickým firmám, zahraničním investorům s přidanou hodnotou přicházejícím do ČR, technologickým a kreativním startupům a městům při vytváření systémové podpory lokální ekonomiky.

Agentura CzechInvest též pořádá odborné tematické akce pro výše uvedené cílové skupiny. Regionální kancelář CzechInvestu pro JMK je aktivní, integrální součástí regionálního inovačního ekosystému Jihomoravského kraje. Ve spolupráci s partnery rozvíjí podnikatelské prostředí v celém kraji.