~/getmedia/5440fca8-bba3-4abf-8a9e-31cac35d7398/enantis.jpg.aspx?width=2100&height=1400&ext=.jpg
Jsme inovativní biotechnologická firma, zaměřující se na problémy nedostatečné stability proteinů, kterou řeší pomocí své unikátní platformy pro proteinové inženýrství. Naše přidaná hodnota spočívá zejména v tom, že zaštiťujeme celý vývojový cyklus od počítačového návrhu molekuly, přes experimentální část, výrobu, až k odeslání hotového produktu. Tato integrace nám umožňuje poskytovat služby proteinového inženýrství externím klientům a také vyvíjet nové molekuly pro naše vlastní produktové portfolio.
Náš interní vývoj je zaměřen na růstové faktory, konkrétně rodinu fibroblastových růstových faktorů (FGF). Naším cílem je vylepšení jejich stability, která je obecně velice nízká, aby bylo možné je používat v medicíně jako terapeutika, v kosmetice, nebo jako aditiva pro kultivaci kmenových buněk nebo kultivace masa. V současné době máme v portfoliu tři stabilizované proteiny – FGF2-STAB®, FGF10-STAB® a FGF18-STAB – které úspěšně globálně distribuujeme a licencujeme pro použití v kultivačním médiu pro kmenové buňky a kultivované maso. Co se týče medicínského využití, jsme v současnosti ve fázi preklinického testování FGF2-STAB® jako terapeutika pro léčbu chronických ran.
Enantis s.r.o. je soukromá společnost založená v roce 2006 jako první biotechnologický spin-off z Masarykovy univerzity v Brně a blízce spolupracuje s Loschmidtovými laboratořemi na MU. Enantis je ISO 9001:2016 certifikovaná pro výzkum, vývoj a produkci proteinů.