Strojírenský zkušební ústav
~/getmedia/3ea86528-94af-47e0-9fd5-57923f1f0f08/SZU-banner.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
Jsme respektovanou evropskou testovací, inspekční a certifikační organizací se širokým mezinárodním pokrytím. Nabízíme služby v oblasti posuzování shody, uvádění výrobků na trh, kompetentního dozoru, testování, inspekce, certifikace a školení.

Naši odbornou technickou kvalifikaci můžeme podpořit udělenými akreditacemi. Jako notifikovaná osoba NB 1015 posuzujeme shodu podle legislativy EU. Kromě toho jsme akreditovanou nebo uznávanou laboratoří pro řadu celosvětově uznávaných certifikačních značek.