Fakultní nemocnice Brno
~/getmedia/5f9237be-3151-4c9f-860a-d4319a312f6c/FN_Brno.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
Fakultní nemocnice Brno je druhou největší nemocnicí v České republice; je to také nemocnice evropského významu. Pacientům všech věkových kategorií je poskytována specializovaná a superspecializovaná péče ve všech lékařských oborech v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy.
Fakultní nemocnice Brno se skládá ze tří oddělení: Kliniky medicíny dospělé generace s areálem v Brně Bohunicích v Jihlavské ulici (tzv. Bohunická nemocnice), Kliniky dětského lékařství s areálem v Černých Polích (Dětská nemocnice) a Kliniky reprodukční medicíny na Obilním trhu (Porodnice). Jsou v něm desítky specializovaných odborných klinik, ústavů, center a laboratoří.

3 heliporty
2 100 sester
5 700 zaměstnanců