~/getmedia/2cffa054-1166-41b9-8f86-a499050d29ba/Greycortex.jpg.aspx?width=2100&height=1034&ext=.jpg
GREYCORTEX je jeden z hlavních poskytovatelů NDR (Network Detection and Response) řešení. Náš produkt Mendel monitoruje bezpečnost v IT i OT (průmyslových) sítí. Kombinací pokročilých metod analyzuje síťový provoz a detekuje škodlivé aktivity, pokročilé známé i neznámé hrozby a provozní problémy sítě. Dokonale vizualizuje síťovou komunikaci na úrovních uživatelů, zařízení i aplikací a umožňuje systémovým analytikům a správcům sítě rychle a efektivně řešit bezpečnostní i provozní incidenty.
Pomáháme organizacím zajistit síťovou bezpečnost, chráníme jejich data a zaměstnance, zajišťujeme úspěšný a bezproblémový chod firem a institucí.