INTEMAC SOLUTIONS
HR Kontakt
Romana Putnová
~/getmedia/b682e30d-b22d-4c22-90b2-43eaffd99a82/banner-intemac.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
INTEMAC je moderní výzkumné a inovační centrum. Specializujeme se na pokročilé výrobní technologie a digitalizaci výroby s využitím prvků konceptu Průmysl 4.0. Naše služby jsou založeny na specializaci a vysoké odbornosti v oblasti konstrukce, řízení a diagnostiky strojírenské technologie.

Provozujeme INTEMAC Testbed – technologicky neutrální platformu pro vývoj, testování a aplikaci pokročilých technologií pro průmysl. Nejnovější technologie v oblasti digitalizace a automatizace na jednom místě, dostupné všem. Inspirativní prostředí vhodné pro spolupráci mezi vývojáři, technologickými společnostmi a partnery. Místo pro trénink dovedností a pro popularizaci moderních technologií.

Naším cílem je posílit konkurenční pozici českých výrobců a dodavatelů výrobních technologií. INTEMAC tak přispívá nejen k rozvoji konkurenceschopnosti příslušných odvětví, ale také k udržení a tvorbě kvalifikovaných pracovních míst.

Kontakty:
Romana Putnová, putnova@intemac.cz, +420 727 916 919
Jana Gernešová, gernesova@intemac.cz +420 722 344 223