~/getmedia/5de5f5cf-2af9-4e44-be77-0ad14a3ed7f8/banner-JAMU.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) je veřejná vysoká škola založená 12. září 1947. Její hlavní úlohou je terciární vzdělávání v oblasti umění (hudba, divadlo, tanec, multimédia) v akreditovaných studijních programech. Zároveň se aktivně věnuje akademickému výzkumu, publikační činnosti a rozvíjí mezinárodní partnerství. Studenti a učitelé využívají různé programy a příležitosti ke zlepšení svých dovedností na partnerských zahraničních institucích. S Erasmus+ má JAMU smlouvu s 60 institucemi z 23 zemí.

JAMU má v současnosti více než 700 studentů na svých dvou fakultách (Hudební fakultě a Divadelní fakultě). JAMU se svými vzdělávacími i uměleckými aktivitami zapsala do historie Brna a na kulturní scéně se zapsala řadou divadelních představení a koncertů, pravidelných mezinárodních festivalů, soutěží, konferencí a kurzů v Jihomoravském kraji i mimo něj.