~/getmedia/bb2ce038-dece-4b74-bcec-e9bcd3a43171/MasarykUp.png.aspx?width=1320&height=430&ext=.png
Masarykova univerzita (MU), založená v roce 1919, je s přibližně 30 000 studenty a přibližně 1 300 studijními obory v současnosti druhou největší českou univerzitou. Nachází se v Brně a má devět fakult s více než 200 katedrami a klinikami, které zahrnují akademické obory od přírodních až po humanitní vědy.

Masarykova univerzita zaměstnává více než 5000 lidí, což z ní dělá druhého největšího zaměstnavatele v Jihomoravském kraji a pravděpodobně nejdynamičtější vysokou školu v zemi. Dvacet procent z jejích 30 tisíc studentů jsou zahraniční studenti a stovky hostujících zahraničních akademiků každoročně přispívají k mezinárodní rozmanitosti školy. MU má také pevné vazby s více než 600 univerzitami a výzkumnými institucemi z celého světa, některé v rámci univerzitních sítí, jako je Utrecht Network a Compostela Group of Universities.

#mymuni