~/getmedia/bb2ce038-dece-4b74-bcec-e9bcd3a43171/MasarykUp.png.aspx?width=1320&height=430&ext=.png
Masarykova univerzita je druhou největší českou univerzitou. Na jejích deseti fakultách se ve 150 studijních programech vzdělává přes 30 tisíc studentů v oblastech medicíny, přírodních
i humanitních věd a informatiky. Masarykova univerzita zaměstnává více než 6 000 lidí, což
z ní dělá druhého největšího zaměstnavatele v Jihomoravském kraji a pravděpodobně nejdynamičtější vysokou školu v zemi.
 
Masarykova univerzita je výzkumnou univerzitou uznávanou v mezinárodním žebříčku. Ve spolupráci šesti brněnských institucí provozuje CEITEC – multidisciplinární centrum vědecké excelence, jehož výsledky přispívají ke zlepšení kvality života a lidského zdraví. Od roku 2007 provozuje výzkumnou stanici na Antarktidě, kterou využívá také k testování technologií či výrobků pro aplikační sféru.
 
Vedle výuky a vědecké činnosti Masarykova univerzita také naplňuje svou roli ve společnosti. Myslí i jedná udržitelně, popularizuje vědu a prostřednictvím svého dobrovolnického centra pomáhá potřebným. Díky Mendelově muzeu pečuje o odkaz otce genetiky, stráží autorská práva k tvorbě Leoše Janáčka a provozuje vlastní Univerzitní kino Scala.