Mendelova Univerzita v Brně
~/getmedia/d986467b-7b17-4195-8d63-efa93cc5d4d6/MendelUp.png.aspx?width=1320&height=430&ext=.png
Mendelova univerzita v Brně je jednou z předních českých vzdělávacích institucí v oblasti věd o živé přírodě. V jejích moderních laboratořích se akademičtí pracovníci zabývají nejen rostlinnou výrobou a chovem zvířat, ale také potravinářstvím, agroekologií, virtuální realitou nebo dřevařskými technologiemi. Díky zahraničním vyučujícím a zajímavým možnostem studia v zahraničí je MENDELU velmi atraktivní pro zahraniční studenty.