MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
~/getmedia/d986467b-7b17-4195-8d63-efa93cc5d4d6/MendelUp.png.aspx?width=1320&height=430&ext=.png
Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou specializovanou vysokou školou v České republice. Jejímu založení předcházely od roku 1864 snahy o založení zemědělské univerzity na Moravě, které však ztroskotaly na překážkách politického, ekonomického a etnického charakteru. Její založení nakonec umožnilo vyhlášení samostatné Československé republiky v říjnu 1918.