PlasmaSolve
HR Kontakt
Veronika Kropáčková
~/getmedia/09b408e6-a027-47d5-ac18-f812244d5b73/plasma_solve.jpg.aspx?width=1600&height=1067&ext=.jpg
Ve světě technologií, který je neustále v pohybu, přinášíme revoluční řešení v oblasti simulačních a digital twin nástrojů s hlavním zaměřením na technologie využívající plazma. Naši odborníci mají hluboké znalosti v oblasti inovativních materiálů pro sektory strojírenství, polovodičů a optiky (včetně technologií PVD, PECVD, nitridace a plazmového leptání). Také otevíráme nové cesty v oblasti konverze plynů, zákazníkům pomáháme přetvářet metan v čistý vodík nebo konvertovat CO2 do ekologických syntetických paliv. V segmentu vesmírného průmysl přinášíme inovace v aerodynamice na nízkých oběžných drahách a v návrzích zdrojů pro satelitní iontové pohony. Kromě inženýringu plazmových procesů provádíme i termální, chemické a CFD výpočty, zejména pro firmy z materiálového a vesmírného průmyslu.