Krajská hospodářská komora jižní Moravy
~/getmedia/0b9e41c4-7edf-443b-959c-9b3b8c15294e/KHK-banner.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg

Jihomoravská krajská hospodářská komora (KHK JM) je zájmovým sdružením komor ze sedmi okresů Jihomoravského kraje.

AKTIVITY

  • projekty na zlepšení podnikatelského prostředí v Jihomoravském kraji
  • akcelerace start-upových nápadů
  • konference, semináře a workshopy
  • inovativní dny a pracovní dny
  • informační místa pro podnikatele
  • zahraniční obchodní mise
  • spolupráce s vědeckotechnickými parky
  • spolupráce s univerzitami a výzkumnými institucemi
  • cla a exportní služby


ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
KHK JM spolupracuje se subjekty v rámci EU a dalších zemí. Organizuje obchodní mise, nabízí pomoc při hledání nových obchodních partnerů a prosazuje zájmy svých členů v zahraničí. Informuje členy o aktuálních obchodních příležitostech, poptávkách a nabídkách zahraničních společností.