~/getmedia/5d42652f-7734-495f-8cfc-0310813b5b37/bannet-TM.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
Technické muzeum v Brně se zaměřuje především na dějiny techniky na Moravě, ale jeho sbírky se rozšiřují i mimo toto území. V 14 stálých expozicích se zaměřuje na různá odvětví vývoje techniky – od počátků železářství po vývoj výpočetní techniky. Takže si zde mohou zájemci prohlédnout historická vozidla, sdělovací techniku, mechanické hrací stroje, historii silničních závodů v Brně - Grand Prix a další. Jako jediné muzeum v republice má i expozici zaměřenou na nevidomé s názvem Kultura nevidomých.

Každoročně muzeum pořádá výstavy kratšího charakteru. V roce 2023 to bude např. výstava věnovaná firmám zn. TESLA a také Nikolu Teslovi pod názvem Není TESLA jako Tesla. Během roku se mohou zájemci účastnit dalších akcí jako např. Dnů elektronové mikroskopie (24. 3.) či Přehlídky automobilové techniky (23. a 24. 4.). Muzeum také sezonně otevírá svých šest mimobrněnských památek s ukázkami dobových řemesel, jejich vývojem a dobovým bydlením.

V letošním roce jsou do  odvolání  z vážných technických důvodů uzavřeny expozice Parní motory, Vodní a Letecké motory. Za což se velmi omlouváme.