~/getmedia/a1d02596-93f4-4eef-860a-e790eeabbc9a/Telight-Presentation.png.aspx?width=1116&height=437&ext=.png
Společnost Telight se specializuje na vývoj přístrojů světelné optiky pro vědy o živé přírodě. Nabízí inovativní řešení pro výzkumná centra, laboratoře a univerzity po celém světě. Zaměřuje se na vývoj vysoce specializovaných zařízení pro analýzu živých buněk.

Příkladem z vývoje v Brně je holografický mikroskop Q-Phase, který získal cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější vývoj a inovaci v roce 2013. Používá se pro nejrůznější výzkumné aplikace, například pro studium rakovinných buněk.