Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky
~/getmedia/13b0fc7f-e409-4d18-87ff-52da0f130cab/img_2963.jpg.aspx?width=1600&height=1067&ext=.jpg

Nové materiály, vylepšení už existujících a zkoumání jejich vlastností v průmyslu, při ochraně přírody nebo v oblasti medicíny. To vše lze díky elektronovým mikroskopům.

Jak název instituce napovídá, výzkum se točí kolem přístrojů a jejich součástek pro diagnostiku v oblasti mikro a nanotechnologií. S výraznými výsledky – i díky spolupráci s průmyslovou sférou. Tak vznikla řada unikátních přístrojů, často prvních svého druhu v České republice nebo i ve světě.

Historickým příkladem je stolní elektronový mikroskop SEM Tesla BS242, který získal na EXPO 58 v Bruselu Zlatou medaili. Nejnověji se může ústav pochlubit třeba získáním amerického patentu k vysokofrekvenčnímu elektrokardiogramu (UHF-ECG), který zpřesňuje diagnostiku.

V posledních letech Ústav přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) hledá a zdokonaluje nové fyzikální metody v tradičních oblastech svého působení. Využívá k tomu i umělou inteligenci a matematické modelování procesů.

ÚPT AV ČR soustřeďuje šest vědeckých oddělení s různým zaměřením, kromě elektronové mikroskopie také využití laserů nebo měření biosignálů.