World from Space
HR Kontakt
Jan Labohý
~/getmedia/98817b63-94ab-4a1b-a5d7-f44b95672003/world_from_space.jpg.aspx?width=2100&height=1400&ext=.jpg
World from Space je česká technologická společnost, která využívá satelitní a geoprostorová data k vytváření pozitivních dopadů v zemědělství, NewSpace a dalších oblastech.

Hlavní produkt společnosti, DynaCrop API, optimalizuje hnojení, setí a odběr půdních vzorků pomocí na míru šitých předpisových map. DynaCrop pomáhá zvýšit výnosy plodin až o 15 % a snížit vstupy až o 20 %, čímž zemědělcům šetří až 250 eur na hektar.

Společnost WFS připravuje českou národní družici AMBIC, lunární misi LUGO a ORBIS, službu zpracování dat pro provozovatele a výrobce družic. ORBIS poskytuje čistá, normalizovaná, transformovaná a analysis-ready data, která lze bezpečně používat.

Společnost WFS pracuje na komerčních zakázkách, projektech výzkumu a vývoje s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Agenturou EU pro kosmické programy (EUSPA) a v mezinárodních konsorciích na projektech Horizon, LIFE a dalších.