Jan Neuman
Jan Neuman
CEO, předseda
NenoVision, Regionální mikroskopická platforma
Bio
Vystudoval jsem obor Fyzikální inženýrství na FSI VUT, které mi dalo základy pro lepší porozumění fyzice i konstrukci přístrojů. Při doktorském studiu jsem se aktivně podílel na vytváření vědeckého centra CEITEC. V roce 2015 jsem spoluzaložil první Spin-off CEITECu ve kterém komercializujeme speciální modul pro elektronové mikroskopy, který výrazně rozšiřuje je schopnosti analýzy. Jako co-founder a CEO se snažím posouvat hranice korelativní mikroskopie a komerčně uspět s našimi inovativními produkty.
Co Vám dalo Brno?
Dal mi skoro vše. V Brně jsem se narodil, vyrostl, vystudoval a kde dnes žiji a pracuji. Našel jsem zde vztah k fyzice, mikroskopii a podnikání. Postupně tedy formoval všechny nejdůležitější body mé profesní kariéry. Objevil jsem zde také sílu komunity, spolupráce a našel celou řadu lidí, kteří mě inspirují a pomáhají hledět dál.
3 nejlepší věci, které máte na Brně rád/a?
Brno je nejlepší místo pro život i začínající podnikání v oboru mikroskopie. Mám rád jeho „akorát“ velikost pro život. Máme velké množství studentů, kteří městu dávají život a dynamiku. Máme zde fungující mikroskopickou komunitu s lidmi se kterými chce člověk pracovat. A v neposlední řadě je  Brno je prostě krásné zelené město s kulturou a historií, kde člověk chce žít.

🔗 Přečtěte si, jak vidí Jan Neuman vzkvétající ekosystém elektronové mikroskopie v #brnoregion