Miroslav Kolíbal
Miroslav Kolíbal
Docent a seniorní výzkumný pracovník
Fakulta strojního inženýrství VUT, CEITEC VUT
Bio
Moje kariéra je spjatá s VUT, kam jsem se vždy ze zahraničních stáží rád vracel zpět. Brněnské elektronově-mikroskopické podhoubí je totiž nesmírně inspirující. Na VUT v Brně vyučuji kurzy související s fyzikou materiálů, nanotechnologiemi, ve výzkumné činnosti v těchto oblastech využívám intenzivně elektronové mikroskopy. Baví mě odkrývat historii fyzikálních objevů a ozřejmovat studentům okolnosti jejich vzniku zábavnou a zejména poučnou formou.
Co Vám dalo Brno?
Manželku, vášeň pro badminton a spoustu inspirujících setkání se skvělými lidmi.
3 nejlepší věci, které máte na Brně rád/a?
Všude je to blízko do lesa, propracovaná městská hromadná doprava, a samozřejmě elektronová mikroskopie!

🔗 Přečtěte si, jak díky týmu Miroslava Kolíbala přispívá brněnská elektronová mikroskopie k vývoji úsporných čipů