#brnoregion a Estonsko spojují síly v oblasti kybernetické bezpečnosti

19. prosince 2023
Vytvoření ekosystému pro posílení kybernetické bezpečnosti v #brnoregion i mimo něj – to je jeden z hlavních cílů mezinárodního projektu CHESS. Do něj je zapojený tucet českých a estonských subjektů, které si vzájemně budou vyměňovat zkušenosti a vytvářet strategii pro podporu výzkumu, rozvoji inovací a vzdělávání v rychle se rozvíjejícím oboru kyberbezpečnosti.
#brnoregion a Estonsko spojují síly v oblasti kybernetické bezpečnosti

Koordinátorem projektu CHESS (Cyber-security Excellence Hub in Estonia a South Moravia) je Masarykova univerzita, vedle ní jsou ale do projektu zapojeny i další vzdělávací a veřejné instituce, včetně komerční sféry. „Soukromé společnosti přináší praktický pohled na kybernetickou bezpečnost, jejich vstupy zajistí, abychom výzkum nedělali do šuplíku,“ vysvětluje Václav Matyáš, proděkan Fakulty informatiky MUNI a iniciátor projektu.

Estonsko jako přirozený partner 

Myšlenka projektu byla reakcí na výzvu Evropské komise v rámci programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), která si mimo jiné klade za cíl podpořit bezpečný přechod Evropské unie k digitální společnosti. Jedním z požadavků výzvy tak byla přeshraniční spolupráce na projektu, volba Estonska jako partnera tak byla přirozenou volbou. „S týmy z Estonska spolupracujeme na různých výzkumných projektech už přes dvacet let a vždycky jsme byli s jejich účastí spokojení. Když jsme tedy přemýšleli, s kým v oblasti kyberbezpečnosti do této výzvy jít, Estonci byli první volba,“ popisuje Matyáš začátky projektu. Zároveň Estonsko patří mezi nejvyspělejší digitální společnosti na světě a má jejich infrastruktura elektronické veřejné správy nám může být skvělou inspirací.

Projekt, který bude trvat čtyři doky, má posílit ekosystém v oblasti kybernetické bezpečnosti v Estonsku a Česku (zejména na jižní Moravě) v šesti oblastech:
 
  • bezpečnost IoT, 
  • certifikace bezpečnosti, 
  • verifikace důvěryhodného software, 
  • bezpečnost v blockchainu, 
  • postkvantová kryptografie, 
  • aspekty kybernetické bezpečnosti s orientací na člověka. 

Zmíněných šest oblastí vzniklo otevřenou debatou mezi zapojenými partnery – na české straně stojí zejména VUT a MUNI, dále NÚKIB, CyberSecurityHubCZ, JIC nebo Red Hat Czech, na estonské straně pak především Univerzita v Tartu, technika v Tallinu a další veřejné i soukromé organizace.

Vzájemná inspirace

Ze samotného projektu CHESS se nesmí dominantně financovat samotný výzkum (na něj půjdou prostředky z jiných projektů), a tak jádrem projektu bude hlavně výměna zkušeností, workshopy a nejrůznější vzdělávací aktivity pro studenty středních i vysokých škol, akademiky i IT profesionály. „V prvním roce se rozběhne spolupráce ve zmíněných šesti oblastech a na ně se následně začnou nabalovat další aktivity. Už během tohoto léta proběhla letní škola s naší účastí v Estonsku v Tartu a druhá na Masaryčce s estonskou účastí,“ doplňuje Matyáš.
 

Bezpečnější veřejné instituce 

Důkazem, že projekt je zaměřený i prakticky, je příklad dobré praxe, kterou chce v rámci projektu dostat Matyáš i do institucí Jihomoravského kraje. Je jí využití estonského standardu zjišťování stavu kybernetické bezpečnosti v instituci – může jí být škola, výrobní organizace nebo státní instituce. Například v Estonsku je zapojený i úřad prezidentské republiky.
 

Pomocí série otázek a odpovědí na ně získá respondent obrázek o stavu bezpečnosti ve vlastní instituci. Velkým benefitem je i srovnání s podobným typem instituce v regionu nebo v daném segmentu činností. Zpočátku bude srovnání probíhat s estonskými institucemi a až se dostatečně naplní databáze, bude to možné i v rámci Česka,“ shrnuje fungování estonského standardu Matyáš. Jednoduché zjištění stavu bezpečnosti by tak mohly využít zejména střední a menší instituce, které nemají finance nebo personál dedikovaný pro kybernetickou bezpečnost.

Výstupy z projektu v podobě Inovativních řešení je připraveno ve spolupráci s výzkumníky testovat i město Brno, které deklarovalo projektu podporu. 

#brnoregion jako líheň kybernetické bezpečnosti 

O tom, že kybernetické bezpečnosti se v #brnoregion už dlouhá léta daří, svědčí nejen to, že Brno je sídlem Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, ale i řada firem, včetně těch světoznámých, které v Brně vznikly v minulosti a neustále vznikají dál.

Tato slova potvrzuje i Václav Matyáš: „Když jsme začali úvodní debaty s Estonci, jejich reakce byla na všech frontách pozitivní. Jak z univerzitní, tak z komerční sféry byly odpovědi: ano, s #brnoregion a Jihomoravským krajem bychom do takového projektu jednoznačně rádi šli.

CHESS je jedním ze zásadních projektů, které jsou součástí ucelené strategie rozvoje podnikání v našem regionu, za jejíž vizi získaly město Brno a Jihomoravský kraj titul Evropský podnikatelský region 2024. 

Titul EER zvýznamňuje aktivity, které se na jižní Moravě na podporu podnikavosti a inovací realizují. Směrem k mezinárodní expanzi malých a středních podniků mezi ně patří také například EDIH Digimat – program zaměřený na digitální transformaci, Up2Circ rozvíjející technologické a sociální inovace nebo Velvet Innovation – platforma propojující aktéry inovačního ekosystému #brnoregion.
 

Podobné články

Brněnské inovace v zahraničním tisku. Co bylo hlavními tématy v roce 2023?
19. dubna 2024
Brněnské inovace v zahraničním tisku. Co bylo hlavními tématy v roce 2023?
V roce 2023 zahraniční média v souvislosti s výzkumem, inovacemi a technologiemi v #brnoregion nejčastěji publikovala zprávy o vědě, jihomoravských univerzitách a studiích, které prováděly. Mezi hlavní kauzy a události sledovaného období se také zařadil veletrh International Defence and Security Technologies Fair, pivní miniroboti BeerBots vědců z VUT v Brně nebo projekty společnosti Honeywell v oblasti aerospace. Vyplývá to z analýzy společnosti Mediaboard.
Řečové technologie z #brnoregion: pomocník, kam se podíváš
28. března 2024
Řečové technologie z #brnoregion: pomocník, kam se podíváš
Brno je známé svou silnou IT komunitou, která posouvá hranice technologického pokroku. Svoje pevné a zasloužené místo tu mají dlouhou dobu také řečové technologie.