Cizinci v malém týmu? Jde to. Čtyři firmy sdílí své zkušenosti a tipy

11. srpna 2023

Když na inzerát odpoví cizinec, ani malé firmy se nemusí bát, shodují se zástupci firem z #brnoregion. Nábor cizinců nevnímají jako nutnost, ale příležitost. Jejich příběhy napoví, jak na to.

Cizinci v malém týmu? Jde to. Čtyři firmy sdílí své zkušenosti a tipy

Rezidenti, relokace, remote

Michaela Koláčková, People Ops Lead brněnské IT firmy Runecast:

„Zakladatelé firmy Runecast jsou sami cizinci, kteří se potkali v Česku, když pracovali pro IBM. Celková dokumentace a komunikace v naší firmě tak byla od začátku v angličtině.

S aktivním náborem zahraničních pracovníků jsme začali v období pandemie. Nejprve se do týmu dostávali lidé, kteří už v regionu byli, cizince ze třetích zemí jsme nabírali, až v momentě, kdy byla firma větší – dosud jsme relokovali čtyři cizince, na modrou kartu zaměstnáváme další, kteří už v Brně byli, ale největší podíl tvoří spolupracovníci v tzv. remote režimu, kterých jsou už čtyři desítky.

Obtížné je občas sladit očekávání lidí v různých situacích, třeba zda je potřeba relokovat nebo fungování konkrétní skupiny umožňuje pracovat na dálku. Obecně je remote spolupráce jednodušší, i tak ale může přinášet různé problémy – třeba nutnost někde zřídit pobočku kvůli administrativním a zákonným povinnostem. Důležité je také nastavit napříč zeměmi procesy, ale i benefity. Převažují však přínosy, tím největším je možnost zaměstnávat lidi opravdu z celého světa.

Pro Runecast není zcela nezbytné cílit na lidi ze zahraničí, je to spíš výhoda. Kdo říká, že nejlepší člověk pro danou pozici je právě v Česku? Tento přístup se nám zkrátka osvědčil. A i vnitrofiremní průzkum ukázal, že převažuje vzájemná spokojenost s kolegy v týmech, celková otevřenost a lidé si také cení toho, že mají pestřejší témata, která mohou řešit i mimo práci.“ 

 

Michaela doporučuje: 

  • Buďte vůči cizincům otevření. Zahrnuje to i nastavení komunikace v cizím jazyku nebo procesů ve firmě. 
  • Zaměřte se na remote spolupráci, nejen na rezidenty nebo relokace.
  • Zajistěte všechny pracovně-právní záležitosti, ale dbejte také na vnitrofiremní kulturu.
Jak zaměstnat cizince v #brnoregion?

Programy na relokaci vysoce kvalifikovaných pracovníků

Roman Badík, CEO biotechnologické firmy Enantis:

„V týmu máme sami zkušenosti ze zahraničí a pracovním jazykem je angličtina. Působí u nás také PhD. studenti. Ti jsou v rámci výzkumných grantů vybíráni na full-time pozice cíleně z řad cizinců. Nová situace pro nás nastala minulý rok, kdy se do výběrového řízení na pozici CTO přihlásil Argentinec působící ve Španělsku. 

Absolvoval online pohovor, pak přijel do Brna osobně. Když jsme si plácli, začali jsme vše řešit administrativně. Přes Czechinvest jsme využili vládního programu pro klíčový a vědecký personál, který umožňuje zrychlený přístup k relokaci. Díky tomu celý proces zabral jen zhruba dva měsíce.

Pro další zařizování týkající se bydlení, ale i volného času, potkávání se s dalšími cizinci apod. jsme využili služeb Brno Expat Centra. Hladký průběh vycházel, myslím, i z osobnosti našeho nového kolegy, ale i kdyby tomu tak nebylo, doporučoval bych aktivně využívat pomoci organizací, které se touto agendou zabývají. A v neposlední řadě je důležité myslet i na přívětivou firemní kulturu, aby se v týmu cítil cizinec dobře.“

Roman doporučuje:

  • Pokud odpovídá profil kandidáta vypsané pozici, nebojte se vybrat toho nejlepšího, i když je to cizinec.
  • Využijte podporu organizací a aktuálních programů, které usnadňují relokaci pro kvalifikované zaměstnance.
  • Pokud je vnitřní kultura firmy přirozeně nastavená na spolupráci s lidmi ze zahraničí, je to velké plus.
Jak zaměstnat cizince v #brnoregion?

Administrativa a adaptace v týmu

Monika Siekelová, HR Generalist & Office Specialist technologické firmy Telight:

„V týmu máme zkušenost s application specialistou z Egypta a software developerem z Iránu. Sami se přihlásili do výběrového řízení. Potřebovali jsme cizince, který bude komunikovat v angličtině, proto i inzerát byl v cizím jazyce. Využili jsme ale české kanály, jako je Jobs nebo Researchjobs, na které reagují lidé, kteří už jsou v Česku. To zjednodušuje administrativu. Pokud jdete tímto směrem, můžete přímo do inzerátu dát i upozornění, že neposkytujete sponzorship ve vízových záležitostech.

I tak nebyl celý proces úplně snadný. Realita správného postupu na OAMP je mírně odlišná od dostupných návodů. Ještě obtížnější bylo později řízení při změně pozice našeho kolegy, z každého úřadu jsme dostávali jiné, mnohdy protichůdné informace.

Uvnitř firmy jsme od začátku tvořili materiály dvojjazyčně s vizí rozrůstat se do zahraničí. Museli jsme se ale zaměřit i na jiné než administrativní záležitosti. Narazili jsme třeba na kulturní rozdíly, např. ve vnímání a organizaci času. Přimělo nás to být specifičtější v popisu pracovních činností. Na komunikaci s cizinci, včetně překonání jazykové bariéry v každodenním fungování, jsme se adaptovali postupně.

Nic z toho nás neodradilo. Naopak, s každou zkušeností jsme připravenější. Rozšiřování vysoce kvalifikovaných pracovníků v oblastech IT, vývoje a výzkumu o lidi ze zahraničí je pro nás přínosem – pomáhá nám budovat renomé vůči našim zahraničním partnerům.“ 

Monika doporučuje:

 
  • Nevzdávat se při problémech, které se mohou objevit během vízového řízení. Pomůže vám pečlivě si připravit všechny podklady a poradit se přímo s lidmi na pracovišti OAMP. 
  • Počítejte s kulturními rozdíly a možnými odlišnostmi např. v sebeprezentaci už při náboru. Buďte specifičtější v popisu pracovní činnosti a dalších podrobnostech spolupráce.
  • Pomozte připravit kolegy na novou situaci pro hladké začlenění cizince do týmu, včetně jazykové bariéry.

 

Jak zaměstnat cizince v #brnoregion?

Osobnost člověka a kulturní rozdíly 

David Kocián, spoluzakladatel startupu Manyways:

„Společně s dalším zakladatelem firmy, Jirkou Benešem, jsme měli pracovní zkušenost z Kiwi.com, kde byli našimi nejbližšími kolegy lidé z celého světa a pracovali jsme v angličtině. I tak byla spíše náhoda, že jsme do Manyways obsadili developerské pozice novou kolegyní z Kyrgyzstánu a kolegou z Uzbekistánu. 
Zareagovali na inzerát na webu Startupjobs. Oba už v té době byli v Česku, což bylo administrativně jednodušší. Vyřídit celou relokaci vnímáme pro malou firmu zatím jako ‚no go‘. 

S kolegy z východních zemí bylo potřeba pracovat opatrněji po lidské stránce, vnímali jsme velké kulturní rozdíly. V případě kolegyně z Kyrgyzstánu spolupráce po nějaké době skončila a dodnes nevíme, co přesně se stalo. Tato zkušenost ale neovlivnila nábor dalších lidí. Jde vždy o jednotlivce a jejich osobnost, ne o to, zda jsou to Češi nebo cizinci.

Vnímáme, že díky pozitivnímu vztahu k cizincům máme otevřené dveře ke stovkám lidí, můžeme narazit na levnější pracovníky, nemusíme se limitovat dostupnou kvalifikací. A v neposlední řadě v rámci týmu každý člověk, který je trochu jiný, přináší více různých nápadů. Lidé ze zahraničí tak mají vliv i na náš produkt a jeho rozvoj.“ 

David doporučuje:

  • Zaměřte se na cizince, kteří už jsou v Česku, administrativa není tak složitá.
  • Buďte na cizince připraveni, dělejte vše rovnou v angličtině.
  • Dívejte se na člověka individuálně – aby seděl kvalifikací a také osobnostně je důležitější, než odkud pochází.
Z šetření pracovního trhu, které si v roce 2022 nechal vypracovat Jihomoravský kraj, vyplývá, že více než polovina firem má povědomí o problémech v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků ze zahraničí. Nejčastěji vnímají obtíže spojené s legislativou, byrokracií, složitým procesem a dlouhými lhůtami, ale také s jazykovou bariérou. 

Kam se v #brnoregion obrátit pro radu:

K oslovení talentovaných cizinců můžete využít i naši platformu s pracovními nabídkami.

Podobné články

Tomáš Mejzlík z projektu STEM: Chceme vzbudit v mladých lidech lásku k technice
21. května 2024
Tomáš Mejzlík z projektu STEM: Chceme vzbudit v mladých lidech lásku k technice

V posledních dvaceti letech upadá zájem studentů o technické, ICT a přírodovědné obory. Změnit to však chce projekt na podporu přírodovědných a technických oborů s pracovním názvem “STEM”, který vychází z potřeb jihomoravských technologických firem a zároveň reflektuje regionální inovační strategii. Více o projektu prozradil Tomáš Mejzlík z FabLabu, který projekt koordinuje.

Brněnské inovace v zahraničním tisku. Co bylo hlavními tématy v roce 2023?
19. dubna 2024
Brněnské inovace v zahraničním tisku. Co bylo hlavními tématy v roce 2023?
V roce 2023 zahraniční média v souvislosti s výzkumem, inovacemi a technologiemi v #brnoregion nejčastěji publikovala zprávy o vědě, jihomoravských univerzitách a studiích, které prováděly. Mezi hlavní kauzy a události sledovaného období se také zařadil veletrh International Defence and Security Technologies Fair, pivní miniroboti BeerBots vědců z VUT v Brně nebo projekty společnosti Honeywell v oblasti aerospace. Vyplývá to z analýzy společnosti Mediaboard.