Studentské nápady zlepší Technologický park díky soutěži MUNISS

13. června 2023

Představte si multioborové týmy studentů, kteří přicházejí s neotřelými nápady na vylepšení veřejných prostranství v Brně. Právě to je hlavním smyslem už dvanáctého ročníku meziuniverzitní soutěže MUNISS, jehož tématem byl tentokrát Technologický park Brno jako městská laboratoř.

Studentské nápady zlepší Technologický park díky soutěži MUNISS
Propojení vysokoškolského vzdělání s praxí, mezioborová spolupráce a hlavně množství neocenitelných zkušeností a zpětné vazby – přesně to získali studenti přihlášení do letošního ročníku meziuniverzitní soutěže MUNISS. Tu od roku 2011 pořádá Magistrát města Brna. V rámci soutěže studenti přispívají svými inovativními řešení ke zlepšení nějaké části Brna. Motivací je nejen finanční odměna pro vítěze, ale především to, že nápady neskončí na dně šuplíku. Naopak se řada z nich skutečně zrealizuje.

Letošní, již dvanáctý, ročník se věnoval Technologickému parku Brno. V areálu sídlí řada firem a výzkumných center a Brno jej využívá jako takzvanou chytrou laboratoř pro testování inovativních řešení.

Inovace potřebují pestrost

Celkem osmnáct studentů z osmi brněnských fakult spojili své síly do tří soutěžních týmů. Pestré týmy složené ze studentů architektury, krajinářské architektury, regionálního rozvoje, sociologie, environmentálních studií, informačních studií, knihovnictví a experimentální biologie se zaměřili na témata jako je cirkulární ekonomika, efektivní využívání energie v areálu, kvalita prostředí ve společných prostorách budov i kvalitu prostředí v exteriérech.


Foto: Masarykova univerzita

V průběhu půlroční práce na svých projektech měli studenti možnost se seznámit s chytrými řešeními na exkurzi ve Vídni, nebo se inspirovat ideovým workshop pod vedením expertů na témata jako je cirkulární ekonomika, adaptace na klimatické změny, participace, strategické plánování nebo řízení technologických parků. Soutěž byla završena v pátek 30. května vyhlášením vítězného projektu.

Cirkulární kavárna a více udržitelné zeleně

Hlavním tématem vítězného týmu NEXT LABel byla cirkulární ekonomika. V projektu se objevilo zadržování vody prostřednictvím zelených tramvajových pásů, umístění zeleně na střechu tramvajové zastávku, návrh nového zeleného vstupu do areálu nebo cirkulární kavárna, která chytře hospodaří s vodou a energiemi, využívá lokálních dodavatelů a zároveň slouží i jako prostor pro přednášky či konference.


„Vítězný návrh byl pojat velmi komplexně. Odpovídal skutečným potřebám lidí, kteří v Technologickém parku pracují nebo se v něm pohybují. Studenti posbírali data od ‚místních‘ a na základě toho přicházeli s různými návrhy. Ty konzultovali nejen se zástupci Technologického parku, ale například i s dopravním podnikem. Následně návrhy zpracovali podle systému projektového řízení, a to na velmi vysoké úrovni,“ popisuje vítězný projekt Jitka Sládková, ředitelka strategického rozvoje a marketingu Technologického parku.

Prvek kavárny se objevil na základě analýz i v návrzích dalších dvou týmů. Právě místní šetření a analýzy jsou podle Sládkové pro Technologický park stejně hodnotné jako návrhy samotné: „Chceme více zabývat získanou zpětnou vazbu, tudíž práce všech tří týmu je pro nás neskutečně cenná. Navíc všechny týmy přinesly nápad kavárny, tudíž to je potřeba, se kterou pracujeme.“

Výstava prací

Všechny práce si veřejnost bude moct prohlédnout na podzim v Urban centru.

„Plánujeme zde výstavu k 30. výročí vzniku Technologického Parku Brno, jako místa, kde se znovuzrodily elektronové mikroskopy, vznikají části vesmírných družic, byl na návštěvě britský král Karel III. a měla stát budova architekta Jana Kaplického,“ uzavírá Sládková.

Soutěž MUNISS dokazuje, jak důležité je propojení vysokoškolského vzdělání s praxí a jaký přínos mohou mít multidisciplinární týmy. Těšte se s námi, až se Technologický park Brno promění na ještě živější a inspirativnější areál než je nyní.
Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS funguje už více než 10 let na spolupráci města, Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity. Odborníci na Magistrátu města Brna každoročně připraví témata a společně se studenty v multioborových týmech nalézají ta nejlepší řešení. Takto již soutěž pomohla s návrhem budoucí chytré čtvrti Špitálka, využitím velkokapacitních městských bytů, rozvojem městské identity Brno iD či revitalizaci brownfieldů v širším centru města.

Podobné články

[idnes.cz] Brno jako líheň herních skvostů. Počet vývojářů může šplhat až na tři tisíce
2. dubna 2024
[idnes.cz] Brno jako líheň herních skvostů. Počet vývojářů může šplhat až na tři tisíce
Jihomoravská metropole má skvěle našlápnuto stát se jedním z největších center herního průmyslu v Evropě. Přispívají k tomu také nová studia vznikající v poslední době. V regionu přibývají až stovky nových pracovních míst. Trend podporují tamní vysoké i střední školy.
MUNI otevírá nový obor: Mikroskopie
1. dubna 2024
MUNI otevírá nový obor: Mikroskopie
Kde jinde studovat mikroskopii než v Brně? Masarykova univerzita otevírá od podzimního semestru 2024 na Přírodovědecké fakultě nový obor Mikroskopie. Jeho cílem je připravit kvalifikované odborníky jak teoreticky, s důrazem na schopnost sledovat vývoj metod související fyziky, tak prakticky prostřednictvím praxí v soukromých firmách i na akademické půdě. Přihlášky jsou otevřené do konce dubna 2024!