Acam Solution
HR Kontakt
Pavel Bortlík
~/getmedia/60e95c5c-7257-4782-9839-bf13693901d0/acam.jpg.aspx?width=2100&height=1181&ext=.jpg
Posláním Acam Solution s.r.o. je integrací moderních technologií zejména robotizace a automatizace umožnit budoucímu světu prosperovat bez limitů a závislosti na lidské pracovní síle.

Světová prosperita je stále závislá na lidské práci. S nastupujícími generacemi si lidé začínají uvědomovat hodnotu času a kvalitu jeho prožití, což vede v nedostatek motivace až neochotu vykonávat monotónní činnosti ve zdraví ohrožujícím prostředí. Pokud si lidstvo chce do budoucna udržet či navýšit životní standard, tak je třeba na tuto situaci reagovat okamžitě.

ACAM je spin off činností zakladatelů v rámci studia kybernetiky v oblasti výzkumu a vývoje automatizačních celků reagující na tuto situaci. Vyvíjíme velmi sofistikovaná robotická zařízení, které umožňují opakovatelnou a návratnou výrobu nových produktů či jejich mezioperační kontrolu. V praxi to znamená, že pro zákazníky analyzujeme výrobní procesy a v rámci jejich optimalizace vyvíjíme stroje, které automaticky vykonávají potřebné operace.