ARBO Technologies
HR Kontakt
Ondřej Kolařík
~/getmedia/0f47c4b7-537d-4ebc-b4b7-a79a999adbd5/arbo_technologies_2.png.aspx?width=1000&height=1000&ext=.png
ARBO kombinuje znalosti městského lesnictví s moderními technologiemi, aby zvýšila efektivitu a přesnost sběru dat o stromech mimo les. Poskytujeme specialistům na stromy technologie založené na SaaS, aby mohli lépe vyhodnocovat skutečný stav konkrétních stromů. Čím starší strom, tím více ekologických přínosů může svému okolí poskytnout. V ARBO se snažíme využívat nové technologie ke zvýšení průměrného věku stromů, abychom maximalizovali jejich přínos pro nás i pro budoucí generace.

- ADBIAN: bezpečnostní výpočty, které arboristům umožňují činit informovaná rozhodnutí o údržbě a ochraně stromů. Adbian využívá počítačové vidění a LiDAR k přesnému posouzení skutečné geometrie stromu. Díky systému Adbian lze zabránit přibližně 1/3 kácení dospělých a senescentních stromů.

- TREE WATCH: hardwarové a softwarové řešení, které kombinuje kamery, LiDARS a GPS a shromažďuje data o stromech 25krát rychleji než při ručním sběru, přičemž zachovává nebo zvyšuje přesnost dat.