~/getmedia/cf236443-c68e-4c40-85ef-46e3e10b8bf8/asio-banner.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg

ASIO, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako česká strojírenská dodavatelská společnost s mezinárodní působností. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a dodávkou technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vody a úpravu vzduchu. Široký sortiment vodohospodářských produktů, které nabízí, nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých odvětvích průmyslu. Část své činnosti věnuje problematice dešťových a šedých vod, jejich recyklačním procesům.

ASIO, spol. s r.o. je česká společnost zastoupená ve 32 zemích prostřednictvím široké sítě dceřiných společností a zastoupení. Kromě kvalitní výrobní základny vybudovala síť prodejních a servisních středisek nejen v České republice, ale i v řadě evropských zemí. Všechny úzce spolupracující společnosti jsou sdruženy v rámci ASIOgroup. Organizace má zaveden systém managementu kvality dle ISO 9001:2015 a systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2015; její corporate governance zahrnuje politiku kvality a ochrany životního prostředí. Ve vývojové sféře spolupracuje s řadou akademických institucí a vysokých škol, jako jsou stavební a chemicko-technologické vysoké školy.