Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)
~/getmedia/3dfcd7e9-c5cd-41f8-94c4-66311ed67837/ICRC-banner.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
Jsme moderní centrum vědecké excelence orientované na preklinický a klinický výzkum, především v oborech kardiologie, neurologie a onkologie. Hledáme nové diagnostické a terapeutické metody, technologie a léky. Uvedením našich poznatků do praxe zlepšujeme péči o pacienty a kvalitu jejich života. V červenci 2022 jsme se stali společným pracovištěm Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) v Brně. Otevírají se nám tak nové možnosti pro vzájemnou spolupráci odborníků FNUSA i LF MU, pro výukovou činnost mladých vědců i pro grantové žádosti. Rozvíjíme vztahy a spolupráci s dalšími klíčovými hráči na mezinárodní úrovni i v rámci našeho regionu. Naše aktivity jsou zahrnuty do akčního plánu implementace strategie #brno2050 a utvářejí tak budoucnost brněnského regionu #brnoregion. Naše historie je spojena s Mayo Clinic, která zůstává naším hlavním strategickým mezinárodním partnerem. Navštivte www.fnusa-icrc.org pro více informací.

Jsme hrdí na to, že zaměstnáváme více než 400 lidí z 18 zemí v našich 23 výzkumných týmech a 6 sdílených laboratořích. Jsme držiteli ocenění HR Excellence in Research, vytváříme prostor pro profesní rozvoj výzkumných pracovníků a zajišťujeme transparentní náborové řízení. Implementujeme Plán genderové rovnosti FNUSA-ICRC pro období 2022–2024, abychom tak posílili rovnost a diverzitu na našem pracovišti.

Gregor Johann Mendel, který objevil zákony dědičnosti a položil tak základy moderní genetiky, zahájil svou kariéru v naší nemocnici v roce 1848. Přidejte se k nám a posouvejte svou kariéru i vy.

Karolína Macharáčková je HR partnerkou mezinárodních vědeckých týmů v ICRC. Pomáhá jim řešit jejich specifické potřeby a podporuje přátelskou atmosféru a otevřené prostředí tak, aby se každý z našich spolupracovníků cítil vítán a bylo o něj postaráno.

V ICRC máme zkušenosti s relokací, studentskými pracovními stážemi a zahraničními partnerstvími s vědeckými institucemi. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Pomůžeme vám propojit se a integrovat.