~/getmedia/f464f13f-8331-4bd3-926f-e99531d3c3b3/MOU_baner.jpg.aspx?width=2100&height=1399&ext=.jpg
V ústavu jsou soustředěny všechny medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby a rehabilitaci. Zaměřuje se na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Zajišťuje pre- i postgraduální výuku lékařů a zdravotníků a osvětovou činnost zaměřenou na širokou veřejnost.

Ústav je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR, plní roli hlavního koordinátora onkologické péče pro dospělé se solidními nádory pro Jihomoravský kraj a ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny vytváří společné Komplexní onkologické centrum, které má v síti českých komplexních onkologických center statut Národního onkologického centra.

Masarykův onkologický ústav je mezinárodně uznávanou institucí, akreditovaným členem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI), členem Evropských referenčních sítí pro vzácné solidní nádory dospělých (EURACAN) a hereditární nádorové syndromy (GENTURIS). Jeho mezinárodní postavení dává pacientům záruku poskytování péče stejným způsobem jako v ostatních významných evropských onkologických centrech.