~/getmedia/6b7a2653-f262-4ace-b7e8-91de364eddaa/mendelovo-muzeum-banner.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
Nová výstava vám ukáže otce genetiky v moderním stylu a představí vám Mendela jako osobnost mnoha zájmů. Uspořádání výstavy je chronologické a poukazuje na Mendelův velký zájem během jeho života. Díky nové technologii promítání obrázků, důležitých dokumentů a videí a nadrozměrnému skleněnému displeji budete mít úžasnou příležitost vidět nejen vysvětlení genetiky v jiném pohledu, ale také vzdálená místa, kde Mendel během svého života žil a pracoval.

Kromě propagace Mendelova odkazu je muzeum také místem propagace všech vědních oborů, se kterými se mohou studenti Masarykovy univerzity setkat. Mendelovo muzeum se stává důležitým místem pro propojení vědy s praxí a je místem setkávání široké veřejnosti v akademickém prostředí spojením praktických požadavků muzea a teoretického předmětu. Jednou z dalších aktivit muzea je pořádání přednášek. Mezi řečníky na mezinárodně známých Mendel Lectures jsou nositelé Nobelovy ceny.