NETWORK SECURITY MONITORING CLUSTER
~/getmedia/53a4cbf6-4d1c-4ddf-9acb-ee29cdb0a470/banner-NSMC.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg
Network Security Monitoring Cluster (NSMC, 20+ členů) je centrem excelence, znalostní platformou a seskupením českých firem a odborníků zaměřených na informační bezpečnost. Byla založena v roce 2010 v Jihomoravském kraji se sídlem v Brně. Většina jeho členů je z České republiky (jeden je ze Slovenska, jeden z Vietnamu). Ambicí NSMC je stát se meziregionálním uskupením. Jejími členy jsou soukromé subjekty a střední škola, úzce spolupracující s akademickou sférou. NSMC je schopno implementovat informační bezpečnost v jakékoli organizaci pomocí vlastních produktů, know-how a řešení (legislativa, organizační a technická opatření, evangelizace, vzdělávání, penetrační testování, audit atd.). Klastr provozuje vlastní SOC, je autorem vzdělávacího programu kybernetické bezpečnosti pro střední školy a podílel se na tvorbě zákona o kybernetické bezpečnosti ČR a jeho harmonizaci s EU NIS. NSMC se také podílelo na tvorbě vietnamského zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho hlavním partnerem je Masarykova univerzita v Brně.