Centrum dopravního výzkumu
~/getmedia/bd90b6da-d359-4520-959a-d99c6fed435f/cdv-banner.jpg.aspx?width=1320&height=430&ext=.jpg

Od roku 2014 je CDV na seznamu znaleckých ústavů v oborech:

 • městská doprava a silniční doprava
 • dopravní psychologie
 • vliv dopravy na kvalitu a čistotu ovzduší
 • ochrana ovzduší před účinky dopravy
 • dopravní stavby, inženýrské stavby, stavební materiály
 • měření a vyhodnocování hlukové zátěže z dopravy


Činnost instituce:

 • výzkumné a vývojové činnosti na národní úrovni pro všechny druhy dopravy
 • přínosy pro rozvoj sektoru dopravy
 • koncepční, metodické, informační služby pro Ministerstvo dopravy s doplňkovou činností
 • aplikace znalostí z výzkumu a poradenských služeb pro provozovatele v odvětví dopravy
 • mezinárodní spolupráce - např. Velká Británie, USA, Norsko, Čína, Slovensko, Německo
 • členství v mezinárodních asociacích – ECTRI, FERSI, FEHRL, POLIS, ICTCT, ETSC, ELITE, THE PEP, HUMANIST VCE, SAE, ERTRAC, ASCE, TRB, ASTM, ELCF, FGSV


Naše laboratoře jsou akreditovány k provádění souboru zkoušek pro zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu, ztvrdlých malt, vybraných zkoušek zemin a charakteristik vozovek, zkoušení optických vlastností svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení, drsnosti/skluznosti charakteru povrchu vozovky a vodorovného dopravního značení a měření rozměrů vozidel.