Adam Williamson
Adam Williamson
Vedoucí výzkumné skupiny
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)
Bio
Od roku 2023 působím jako vedoucí výzkumné skupiny v Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) v Brně a dříve jsem byl hlavním výzkumným pracovníkem v Institutu neurověd (INS), který je součástí Insermu na Univerzitě Aix-Marseille (AMU) ve Francii. Jsem držitelem ERC Starting Grantu 2016, dvou ERC Proof-of-Concept Grantů v letech 2020 a 2022 a ERC Consolidator Grantu 2023. Ve své práci využívám nové technologické terapie a neuroprotetiku při léčbě epilepsie. Obecně lze můj výzkum zařadit mezi výzkumy založené na technologiích, zaměřené na in vivo aplikace řady nových elektronických zařízení a metod stimulace mozku v patofyziologických neuronálních sítích souvisejících s epilepsií.
Co Vám dalo Brno?
Brno je historicky centrem vědy, technologií a inovací. Svůj výzkum jsem se rozhodl přesunout do Brna, a to z několika důvodů: V Brně se nachází několik univerzit a výzkumných ústavů. Nejvýznamnější z nich je Masarykova univerzita, která má bohatou historii v oblasti výzkumu a inovací. Brno má živou startupovou kulturu a inovační ekosystém a nabízí snadný přístup do dalších evropských měst a výzkumných center. Díky tomu je spolupráce s jinými institucemi, účast na konferencích nebo získávání konkrétních zdrojů pohodlnější. Česká republika aktivně podporuje vědecký výzkum prostřednictvím různých národních grantů a evropských grantů. A díky tomu, že jsem v Brně, které je uznávaným centrem výzkumu, je přístup k těmto prostředkům často jednodušší. Kromě profesních výhod Brno nabízí vysokou kvalitu života, kulturní zážitky a bezpečí. Spokojený a motivovaný vědec je produktivní vědec!
3 nejlepší věci, které máte na Brně rád/a?
Brno nabízí prostředí, kde se daří inovacím, a zdroje a příležitosti pro výzkumné pracovníky, kteří mohou posouvat hranice svých oborů. Pro mě a moje zaměření na technologické terapie a neuroprotetiku v léčbě epilepsie, nabízí Brno ideální kombinaci akademického, technologického a průmyslového prostředí pro další průkopnický výzkum.