Andrea Konečná
Andrea Konečná
vědkyně
CEITEC VUT
Bio
Po absolvování doktorského studia a postdoktorské pozice ve Španělsku jsem se v roce 2021 vrátila na Fakultu strojního inženýrství a CEITEC Vysokého učení technického, kde se zabývám výzkumem na rozhraní světelné (nano)optiky, elektronové mikroskopie a spektroskopie. Od roku 2023 vedu mladou výzkumnou skupinu, pro niž jsem získala financování díky prestižnímu grantu Junior Star Grantové akademie České republiky.
Co Vám dalo Brno?
V Brně jsem absolvovala obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie na Fakultě strojního inženýrství, který mi dal výborné základy a také mě nasměroval k vědecké dráze a doktorskému studiu v zahraničí. Do Brna jsem se ale velmi ráda vrátila, mimo jiné kvůli jedinečnému zázemí v oblasti elektronové mikroskopie a možnosti dále rozvíjet můj výzkum. Máme navíc výborné studenty, se kterými je radost pracovat.
3 nejlepší věci, které máte na Brně rád/a?
Blízkost přírody, nevelkoměstského ducha a Filharmonii Brno.