Marek Mráz
Marek Mráz
Vedoucí výzkumné skupiny Mikroprostředí imunitních buněk a lékař
CEITEC MU, Fakultní nemocnice Brno
Bio

Jsem vedoucím výzkumné skupiny na CEITECu Masarykovy univerzity a ve Fakultní nemocnici Brno. Nejvíce se zabývám interakcemi mikroprostředí CLL a lymfomových B buněk, zejména interakcemi B-T buněk a signalizací B-buněčného receptoru (BCR). Postgraduální práci jsem se věnoval u profesora Thomase Kippse na univerzitě v San Diegu i v Brně, a přispěl jsem k pochopení migrace CLL buněk a regulace, funkce a cílení CD20. V roce 2014 jsem získal cenu EHA za neklinický výzkum a v roce 2018 prestižní grant ERC.

Co Vám dalo Brno?

V Brně jsem se narodil, na Masarykově univerzitě jsem vystudoval všeobecné lékařství a molekulární biologii, a velmi si cením možnosti získat takto komplexní vzdělání. Po několika letech práce v USA na univerzitě v San Diegu a v Mayo Clinic jsem se do Brna vrátil a mohl založit vlastní vědeckou skupinu na CEITEC Masarykovy univerzity a Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno.

3 nejlepší věci, které máte na Brně rád/a?

Brno je nejlepší místo na život v Česku. Je třeba něco dodávat? Každopádně moje oblíbené věci v Brně jsou přehrada, vinice a festival JazzfestBrno.