Pavel Plevka
Pavel Plevka
Ředitel
CEITEC MU
Bio
Od roku 2013 vedu skupinu Strukturní virologie na CEITECu Masarykovy univerzity, kde jsem zároveň od 1. července 2023 stal ředitelem celého výzkumného centra. Na Masarykově univerzitě vedu kurzy Strukturní virologie, Metod strukturní biologie a “Publish or perish” – kurz o psaní vědeckých publikaci, a věnuji se také popularizaci vědy.
Co Vám dalo Brno?
Do Brna jsme se s manželkou přestěhovali z West Lafayette v Indianě v roce 2013. V té době CEITEC, jako jediná výzkumná instituce v České republice, plánoval nákup vybavení pro kryo-elektronovou mikroskopii. Pro založení skupiny Strukturní Virologie to tedy byla jasná volba. Moje manželka zároveň měla možnost získat pozici na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.
3 nejlepší věci, které máte na Brně rád/a?
V Brně se mi žije hezky. Vychováváme dva syny a jsem rád, že Brno je bezpečné a má dobrou nabídku škol i veřejnou dopravu. Pro mojí vědeckou kariéru je důležité, že Brno má relativně velkou mezinárodní komunitu i služby, které se na ní zaměřují. To mi umožňuje zaměstnávat post-doky a PhD studenty ze zahraničí.