FNUSA–ICRC se stává společným pracovištěm dvou vědeckých institucí

6. června 2022
FNUSA–ICRC se stává společným pracovištěm dvou vědeckých institucí

Zástupci Fakultní nemocnice u svaté Anny (FNUSA) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity podepsali v lednu 2022 smlouvu o vzniku společného pracoviště. Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) ale navázalo spolupráci i s dalšími brněnskými institucemi.


FNUSA-ICRC vzniklo v roce 2011 jako unikátní výzkumná instrastruktura zaměřená na translační výzkum. Tedy na výzkum, který převádí klinické poznatky do základního výzkumu a zároveň poznatky ze základního výzkumu do klinické praxe. Soustředí se zejména na onkologický, kardiologický a neurovědní výzkum.

Za dobu své existence se výzkumné centrum stalo mezinárodně uznávaným vědeckým centrem – získalo více než stovku grantů, bylo publikováno přes tisíc publikací a ve světě je FNUSA-ICRC zavedenou značkou. „Centrum získává celou řadu evropských a mezinárodních projektů a vědci publikují i v těch nejlepších časopisech, publikace získávají celou řadu mezinárodních ohlasů, tím narůstá mezinárodní prestiž pracoviště,“ popisuje Irena Rektorová, ředitelka FNUSA-ICRC.

Nová éra pro Mezinárodní centrum klinického výzkumu

Rok 2022 je pro FNUSA-ICRC přelomové díky spojení s několika brněnskými institucemi:

  • V pátek 28. ledna 2022 byla podepsána smlouva s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity o vzniku společného pracoviště s názvem Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC).
  • V úterý 26. dubna 2022 přibyla smlouva s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity.
 

Chystají se i další smlouvy, které budou formalizovat vztahy a zjednodušovat spolupráce s několika dalšími brněnskými institucemi – s Farmaceutickou fakultou Masarykovy univerzity, brněnským pracovištěm Akademie věd České republiky a výzkumným centrem CEITEC. Už od roku 2020 navíc funguje spolupráce s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, který též sídlí v Brně.


Spojení institucí umožní zejména efektivní využití stávajících prostor, technologií i týmů i šanci získat velké národní projekty: „Například v oblasti grantů bude možné společně usilovat o velké strategické projekty, a tím dále podporovat prestiž Brna jako předního českého centra vědy a výzkumu,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Ve smlouvách je tak jasně uvedené, kde které skupiny sídlí, jaké přístroje používají, ale zejména říkají, že do velkých projektů typu Národní plán obnovy (NPO) nebo Operační programy Jana Amose Komenského (OP JAK) jdou instituce dohromady. FNUSA-ICRC a LF MU už tak společně vstoupily například do neurologického NPO, který se věnuje neurodegenerativním onemocněním, a v létě chystají podání projektu právě pro OP JAK.

„Pravdou je, že v Brně není zas tolik excelentních vědců, aby mohli jít proti sobě, takže je potřeba spojit síly, jak jen to nejlépe lze,“ uvádí Rektorová.

Svět přichází do Brna


Oba projekty by navíc měly přinést další výzkumníky ze zahraničí, což navazuje na jeden z důležitých cílů centra. „Nyní usilujeme o další internacionalizaci centra. Už v současné době má ICRC zhruba 25 % výzkumníků z celého světa, máme tu zejména velkou italskou komunitu. Ale naším cílem bude přivést další kolegy ze zahraničí, zejména v rámci velkých projektů,“ doplňuje Rektorová.

S růstem chystá ICRC také vytvoření jasných pravidel pro vznik nových a zánik stávajících vědeckých skupin, plánů má ale ředitelka centra v hlavě mnohem víc: „Zatím se mnoho věcí řeší za běhu, ale v průběhu léta si musím v klidu rozmyslet a spolu s členy nově vytvořené Strategické rady FNUSA-ICRC vytvořit strategii fungování ICRC pro následující roky.“

Podobné články

[Forbes] Laboratoře nobelistů i čipoví giganti. Kde všude elektronové mikroskopy z jihu Moravy mění svět?
30. května 2024
[Forbes] Laboratoře nobelistů i čipoví giganti. Kde všude elektronové mikroskopy z jihu Moravy mění svět?
Pracují s nimi držitelé Nobelových cen, přední producenti čipů, nemocnice. Umějí identifikovat složení meteoritů, stojí za průlomovými objevy v medicíně, materiálových vědách nebo ochraně životního prostředí. Každý třetí takový hi-tech mikroskop vyrobí v Brně.
Jihomoravský kraj je silný evropský inovátor. Díky podpoře výzkumu a vývoje i spolupráci, ukazují nová data
20. března 2024
Jihomoravský kraj je silný evropský inovátor. Díky podpoře výzkumu a vývoje i spolupráci, ukazují nová data
Jihomoravský kraj s centrem v Brně se posunul mezi silné evropské inovátory. Oproti roku 2016 zlepšil svou inovační výkonnost ve srovnání s EU o více než pětinu, a to i díky spolupráci inovativních malých a středních podniků v regionu, která není pro země střední a východní Evropy běžná. Region vyniká i v podpoře výzkumu a vývoje, do kterého šlo dle nejnovějších dat téměř 23 mld. korun. Tedy vůbec nejvyšší podíl regionálního HDP v Česku i srovnatelný s nejvyspělejšími evropskými regiony. Vyplývá to z datové zprávy o výzkumu, inovacích a podnikání na jižní Moravě, kterou vydala inovační agentura JIC.