Mikroskopická platforma

Mikroskopická platforma


Jsme komunita firem, výzkumných a vzdělávacích institucí rozvíjejících ve spolupráci s městem Brnem a Jihomoravským krajem obor elektronové mikroskopie v #brnoregion.

Co je #brnoregion mikroskopická platforma?

Od roku 1948, kdy do Brna přijel první elektronový mikroskop, se v #brnoregion elektronová mikroskopie rozvinula do světové velikosti. Nikde jinde na světě nenajdete srovnatelné společenství firem, výzkumných a vzdělávacích institucí, rozvíjejících ve spolupráci s městem a krajem obor elektronové mikroskopie takovou měrou jako v Brně a okolí.

Posláním nově založené mikroskopické platformy je tuto spolupráci ještě prohloubit a společně dosáhnout toho, aby se na celém světě stalo Brno prvním místem, které kohokoli napadne, když se řekne elektronová mikroskopie.


Náš cíl

Kdykoliv se na světě mluví o (elektronové) mikroskopii, první asociací je #brnoregion.
 

Hlavní aktivity mikroskopické platformy

V rámci platformy v tuto chvíli pracují čtyři skupiny, které se zabývají rozvojem v klíčových oblastech:

Komunita

Podpora sdílení, přitahování nových talentů, vzdělávání a rozvoj v rámci ekosystému
 

Propagace a PR

Koordinované zvyšování povědomí o (elektronové) mikroskopii v regionu i na celém světě
 

Rozvoj dodavatelského řetězce

Podpora růstu počtu a kompetence dodavatelů mikroskopie v regionu
 

Podpora komercionalizace

Přenos výsledků výzkumu do praxe, podpora vzniku spin-offů
 

Systém řízení mikroskopické platformy

Dvakrát ročně se schází zástupci členů komunity, aby zhodnotili výstupy skupin a schválili další strategii.
 
Systém řízení platformy Brnoregion Microscopy

Slovníček pojmů:

Ekosystém = osoby a organizace jakkoli, třeba vzdáleně, spojené s (elektronovou) mikroskopií
Komunita = osoby a organizace aktivně zapojené do rozvoje (elektronové) mikroskopie
Platforma = neformální organizace koordinující činnosti v komunitě tak, aby tato dosáhla vytyčeného cíle

Chcete se zapojit?